Fota Depositphotos.com

Fota Depositphotos.com

Sprava ŭ tym, što taki typ prakrastynacyi ŭłaścivy zaniatym ludziam, u jakich mała volnaha času. Tamu jany achviarujuć častkaj snu, kab trochi adpačyć. Padčas pandemii prakrastynacyja pierad snom stała sustrakacca našmat čaściej, i heta całkam zrazumieła. My adčuvajem stomlenaść i vyharańnie ad stresavych padziej, tamu sprabujem uviečary viarnuć sabie trochi volnaha času, tłumačyć The Huffpost.

Ale takija pavodziny majuć drennyja nastupstvy dla zdaroŭja. Prakrastynacyja pierad snom moža vyklikać chraničny niedasyp, jaki zrobić bolš ciažkim ranišni padjom i prymusić vas adčuvać drymotnaść na praciahu dnia.

Karotkaterminovyja nastupstvy chraničnaha niedasypu — drenny nastroj i ciažkaści z pamiaćciu. U doŭhaterminovaj pierśpiektyvie niedasyp moža vyklikać atłuścieńnie, dyjabiet, prablemy z sercam i razłady nastroju. Narešcie, chraničny niedasyp źviazvajuć z pavyšanaj śmiarotnaściu.

Dyk što ž rabić z hetaj škodnaj zvyčkaj? Voś niekalki rekamiendacyj.

  • Śpicie ŭdzień.

Jość źviestki, što karotki son padčas pracoŭnaha dnia moža dapamahčy ŭ zmahańni z prakrastynacyjaj pierad snom. Kab mietad sapraŭdy spracavaŭ, treba dazvolić sabie 15-20 chvilin snu da 2 hadzin dnia. Kab nie pieravyšać kolkaść dzionnaha adpačynku, pastaŭcie budzilnik.

  • Vyklučycie śviatło.

Źmiena aśviatleńnia moža dapamahčy mozhu zrazumieć, što ŭžo čas adpačyvać. Heta pracuje i z naładami na telefonie. Pašukajcie admysłovyja dadatki, jakija pieraklučajuć padśvietku na telefonie ŭ načny režym, jaki vyłučaje mienš škodnaha błakitnaha śviatła.

  • Pierad snom rabicie zapisy na papiery.

Heta moža być śpis spraŭ na zaŭtra, vašy dumki ci adčuvańni za dzień abo vykazvańnie ŭdziačnaści za niešta. Takija dziejańni dapamahajuć nam pieraapracavać u dumkach padziei dnia.

  • Prydumajcie dla siabie spakojny viečarovy rytuał, nie źviazany z vykarystańniem telefona.

Vybierycie niejkaje pryjemnaje dziejańnie, jakoje vy budziecie čakać ź nieciarpieńniem kožny viečar. Naprykład, heta moža być ciopłaja vanna, čytańnie dobraj knihi, kaśmietyčnaja pracedura, trochi ciomnaha šakaładu abo viečarovaja joha.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?