TEST
Nie siadzieŭ – nie biełarus? Praviarajem, jak dobra vy viedajecie turemny žarhon
Ź leta 2020 hoda było raspačata bolš za 2300 palityčnych kryminalnych spraŭ, bolš za 30 tysiač čałaviek byli zatrymanyja. Pakul nie padobna, kab represii ścišylisia. U takoj situacyi žart «nie siadzieŭ – nie biełarus» pierastaje być śmiešnym, a štodzionny leksikon mnohich z nas naturalnym čynam uzbahaciŭsia: Akreścina, aliŭki, pieradačy...

Prapanujem vam prajści test pa turemnym žarhonie, jaki my padrychtavali razam z tymi, chto byvaŭ u niavoli, kab lepš razumieć svaich ziemlakoŭ. Spadziajomsia, vam samim nikoli nie spatrebicca karystacca im u realnaści.


U malunkach padkazak niama – heta prosta tvorčaść biełarusaŭ, jakija pabyvali za kratami, vykarystanaja ŭ jakaści ilustracyj.

Pačynajem
Pačniom z prostaha. Što za kratami nazyvajuć «karmuškaj»?
Nie. Heta akno ŭ dźviarach, praź jakoje padajuć ježu.
A voś i nie. Tak nazyvajuć akno ŭ dźviarach, praź jakoje asudžanym padajuć ježu pa raskładzie.
Tak, praź jaje «bałandziory» padajuć źniavolenym ježu.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Nie adychodziačy daloka ad temy. Što majuć na ŭvazie, kali kažuć «bajkał»?
Nie, kipień usio ž prazrysty. Anałaham koły ŭ turmie robicca słabazavarany čaj. Jak zaviecca mocny, zdajecca, viedajuć usie: «čyfir».
A vy ŭ temie! Važnaje ŭdakładnieńnie: «bajkał» – heta mienavita słabazavarany čaj. A mocny – «čyfir».
Nie, zapivać usio ž smačniej čajem. Mienavita tak zaviecca jaho słabazavaranaja viersija. A voś mocny čaj – užo «čyfir».
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Što takoje «batonić»?
Nu! Ujavicie sabie?
Tolki kali ŭ snach. Bo «batonić» aznačaje spać, adpačyvać.
A voś i nie. «Batonić» aznačaje spać, adpačyvać.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
«Škonku» vy dakładna adhadajecie, kali hladzieli film «Svołačy». Što heta?
Tak. A na ich jakraz možna «batonić», kali matracy nie adabrali.
Nie, heta nary.
«Škonka» – heta nary. Akno, darečy, zavuć «reškaj».
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Z «viasłom» što b vy rabili ŭ kamiery?
Možacie i schavać, ale heta ŭsiaho tolki łyžka. Na ich, jak i na talerkach, źniavolenyja lubiać vyskrabać «Žyvie Biełaruś»
Słušna, bo heta łyžka.
Kali tolki havorka pra paradak na stale, bo «viasłom» zaviecca łyžka.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
A słova «malava» vam znajomaje?
Nie tak i prosta, jak apynułasia. «Malava» – heta list, adna z hałoŭnych radaściaŭ palitźniavolenych, tamu pišycie im abaviazkova.
Tak, listy – adna z hałoŭnych radaściaŭ palitźniavolenych, tamu pišycie im abaviazkova.
Dla hetaj niepryjemnaści jość słova «šmon». A «malava» – heta listy.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Kali ŭ hości zavitvaje «kum», ci treba radavacca?
Pravilna!
Nie fakt, a voś z apieratyŭnym supracoŭnikam dakładna budzie, bo mienavita tak jaho i nazyvajuć.
«Kumam» zavuć apieratyŭnaha supracoŭnika. Ale sapraŭdy nie fakt, što jon pryniasie pazityŭnyja naviny.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
«Kania» zapuskać budziecie pry mahčymaści?
Sens tut nie taki: pieradać ježu ci viestačku ŭ inšuju kamieru, kali źjavicca takaja mahčymaść.
Sapraŭdy tak! Asabliva, kali ŭ susiedniaj siadziać, naprykład, viehietaryjancy, a ŭ vas zastalisia arechi ź pieradačy.
Nie, «zapuścić kania» – značyć dastupnymi sposabami pieradać viestačku ŭ inšuju kamieru.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Što takoje «chata» vy dakładna viedajecie...
Nie, heta kamiera.
Nie, heta zvyčajnaja kamiera.
A vy šarycie!
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Nu, i apošniaje. Što moža być «zvankom»?
Nie, heta kali vy «pačalilisia» (adbyli termin) i «adkinulisia» – vyjšli na volu.
Nie, heta kali vy «pačalilisia» (adbyli termin) i «adkinulisia» – vyjšli na volu.
Aha, samy ščaślivy dzień – dzień zvanka. Kali vy «pačalilisia» (adbyli termin) i «adkinulisia» – vyjšli na volu.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Słabavata
Ale jano i dobra!
Prajści jašče raz
Słabavata
Ale jano i dobra!
Prajści jašče raz
Niadrenna
Vidać, vy čytajecie šmat materyjałaŭ pra palitviaźniaŭ i asudžanych.
Prajści jašče raz
Niadrenna
Vidać, vy čytajecie šmat materyjałaŭ pra palitviaźniaŭ i asudžanych.
Prajści jašče raz
Vy sapraŭdny biełarus!
Jaki moža i sam užo prajšoŭ pa sumnaviadomym narodnym artykule 23.34.
Prajści jašče raz
A vy sapraŭdny biełarus!
Jaki moža i sam užo prajšoŭ pa sumnaviadomym narodnym artykule 23.34.
Prajści jašče raz