Što vy viedajecie pra Ščučynščynu?
Satyryčnaja pieśnia pra Ščučynščynu ŭzarvała biełaruski internet i sabrała amal paŭmiljona prahladaŭ na Jutubie.

Ale što vy viedajecie pra hety biełaruski kraj? Praviercie svaje viedy.
PAČYNAJEM
Pačniom z prostaha: u jakoj vobłaści znachodzicca Ščučynščyna?
Na Minščynie jość Vałožynščyna, ale Ščučynščyny niama.
Taksama na zachadzie Biełarusi, ale ŭ inšym rehijonie.
Na Viciebščynie jość Tałačynščyna i Šarkaŭščyna. A Ščučynščyny niama.
Tak, viadoma! Heta było prostaje pytańnie.
DALEJ
PRAVIERYĆ
VYNIKI TUT
Na jakim fonie hierb Ščučynščyny?
Nie, heta hierb Astravieččyny. A ryba na im — farel.
Tak, słušna. Litary na hierbie — piačatka z manahramaj kolišniaha ŭładara miastečka Ihnata Scypijona.
Nie, heta hierb Pastaŭščyny. Uviersie jaho — try załatyja rybki. Što kankretna za ryby, nieviadoma.
Heta hierb Vietkaŭščyny. Na im ŭ čyrvonym poli ispanskaha ščyta raźmieščana łacinskaja litara «W» srebnaha koleru.
DALEJ
PRAVIERYĆ
VYNIKI TUT
U śpis historyka-kulturnych kaštoŭnaściaŭ uvachodzić «Dembraŭskaja kadryla», źviazanaja mienavita sa Ščučynščynaj. Što heta takoje?
Nie, dembraŭskaja kadryla — heta pazaabradavy parna-hurtavy taniec, a Dembrava — nazva vioski.
Nie, dembraŭskaja kadryla — heta pazaabradavy parna-hurtavy taniec, a Dembrava — nazva vioski.
Tak, heta pazaabradavy parna-hurtavy taniec, jaki da siońniašniaha dnia bytuje ŭ Ščučynskim rajonie.
Nie, dembraŭskaja kadryla — heta pazaabradavy parna-hurtavy taniec, a Dembrava — nazva vioski.
DALEJ
PRAVIERYĆ
VYNIKI TUT
Jaki biełaruski film zdymaŭsia ŭ pałacy Śviatapołk-Čartaryjskich u Žałudku na Ščučynščynie?
Nie, hety «film» rabiŭsia ŭ zaścienkach BT.
Tak, mistyčny tryler Andreja Kudzinienki pieravažna zdymali ŭ Žałudku.
Hety film zdymali ŭ staradaŭnim pałacy na Lvoŭščynie.
Kłasna, što vy viedajecie andehraŭnd-kłasiku, ale adkaz niapravilny.
DALEJ
PRAVIERYĆ
VYNIKI TUT
Chto sa znakamitych litarataraŭ naradziŭsia na Ščučynščynie?
Ałaiza Paškievič naradziłasia ŭ byłym falvarku Pieščyn na terytoryi siońniašniaha Ščučynskaha rajona.
Mickievič rodam z Navahradčyny. Soramna hetaha nie viedać.
Nie, Maksim Tank rodam ź Vilejščyny.
Fracišak Bahuševič naradziŭsia na terytoryi sučasnaj Litvy.
DALEJ
PRAVIERYĆ
VYNIKI TUT
Jakoje bujnoje pradpryjemstva jość u Ščučynie?
Nie, tak nazyvajecca zavod u Minsku.
Nie, «Aŭtaprovad»
Nie, «Aŭtaprovad»
Tak, słušna!
DALEJ
PRAVIERYĆ
VYNIKI TUT
U kaho ź biełaruskich palitykaŭ jość lecišča na Ščučynščynie?
Nie, u vioscy Bieršty znachodzicca lecišča Alaksandra Milinkieviča.
Tak, jano znachodzicca ŭ vioscy Bieršty. Adtul pachodziać jahonyja dziady-pradziedy.
Nie, u vioscy Bieršty znachodzicca lecišča Alaksandra Milinkieviča.
Nie, u vioscy Bieršty znachodzicca lecišča Alaksandra Milinkieviča.
DALEJ
PRAVIERYĆ
VYNIKI TUT
U Ščučynie pravodziacca spabornictvy pa hetym niestandartnym vidzie sportu. Jakim?
Tak, ale nie tolki pa plažnym futbole.
Vy ździviciesia, ale jość i takija spabornictvy. Ale nie tolki ich pravodziać u Ščučynie.
Tak, ale nie tolki pa motakrosie.
Tak. u Ščučynie pravodziacca spabornictvy i pa plažnym futbole, i pa motakrosie, a taksama pa virtuoznym kiravańni traktaram.
DALEJ
PRAVIERYĆ
VYNIKI TUT
Chto z suśvietna viadomych kiraŭnikoŭ trapiŭ u pałon pad Ščučynam padčas Pieršaj suśvietnaj vajny?
Vy što?! Heta ž byŭ niamiecki front.
Nie, havorka viadziecca pra Šarla de Hola.
Tak, u Ščučynie ŭ pałonie byli 35 francuzskich aficeraŭ, siarod ich i budučy prezident Francyi.
Padčas Pieršaj suśvietnaj Ruźvielt byŭ pamočnikam marskoha ministra. I ŭ pałon nie traplaŭ, tym bolš na terytoryi Biełarusi.
DALEJ
PRAVIERYĆ
VYNIKI TUT
Jakaja pa paradku ŭ biełaruskim ałfavicie litara ŠČ?
Takoj litary ŭvohule nie isnuje!
Takoj litary ŭvohule nie isnuje!
Takoj litary ŭvohule nie isnuje!
Tak, viadoma!
DALEJ
PRAVIERYĆ
VYNIKI TUT
Vy ničoha nie viedajecie pra Ščučynščynu!
Alenie Žałudok soramna za vas.
PRAJŚCI JAŠČE RAZ
Na žal, vy amal ničoha nie viedajecie pra Ščučynščynu!
Alenie Žałudok soramna za vas.
PRAJŚCI JAŠČE RAZ
Vy možacie lepš!
Padpisvajciesia na "Našu historyju" ci pahladzicie klip jašče raz.
PRAJŚCI JAŠČE RAZ
Vy šmat viedajecie pra Ščučynščynu, ale jość kudy imknucca.
Padpisvajciesia na "Našu historyju" ci pahladzicie klip jašče raz.
PRAJŚCI JAŠČE RAZ
Vy amal ŭsio viedajecie pra Ščučynščynu!
Alena Žałudok ciśnie padabajku.
PRAJŚCI JAŠČE RAZ
Vy ŭsio viedajecie pra Ščučynščynu!
Alena Žałudok ciśnie padabajku.
PRAJŚCI JAŠČE RAZ