TEST
Ci raźbirajeciesia vy ŭ kryptavalucie? TEST
Kryptavaluta, bitkoin, błokčejn, smart-kantrakty... Štości pra heta čuli?

Razam z
Currency.com my padrychtavali dla vas test, jaki pakaža, jak dobra vy raźbirajeciesia ŭ hetych rečach. Pajechali!
Pačynajem
Jakuju kryptavalutu nazyvajuć ličbavym zołatam?
Tak, sapraŭdy.
Nie, ale Ethereum ci «efir» – taksama davoli viadomaja kryptavaluta i płatforma dla stvareńnia decentralizavanych anłajn-servisaŭ, jakija pracujuć na bazie smart-kantraktaŭ.
Blizka, ale nie. Litecoin – kryptavaluta, jakuju časta nazyvajuć ličbavym srebram.
Blizka, ale nie. Bitcoin Cash adździaliŭsia ad Bitcoin u 2017 hodzie. Z taho času imi zajmajucca dźvie roznyja kamandy.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
U jakim hodzie źjaviŭsia Bitcoin?
Nie, Bitcoin źjaviŭsia ŭ 2009-m.
Tak i jość! 3 studzienia 2009 hoda byli zhienieravanyja pieršyja 50 bitkoinaŭ.
Bitkoin źjaviŭsia na hod raniej, u 2009-m. U 2010 hodzie byŭ ździejśnieny pieršy abmien bitkoina na realny tavar: za 10 000 bitkoinaŭ nabyli dźvie picy z dastaŭkaj.
Mima. Bitcoin źjaviŭsia ŭ 2009 hodzie.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Chto stvaryŭ Bitcoin?
Mask – heta Tesla i SpaceX, da stvareńnia Bitcoin jon dačynieńnia nie maje.
Bryn maje niepasrednaje dačynieńnie da stvareńnia Google.
Pravilna. Ale heta nie imia sapraŭdnaha čałavieka, a psieŭdanim. Mahčyma, što i nie adnaho čałavieka, a cełaj kamandy. Rabiłasia šmat sprob piersanifikavać taho, chto chavajecca za hetym imiem, ale pakul nie ŭdałosia.
Mima. «Ukantakcie» – tak, Telegram – tak, Bitcoin – nie.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Jak zavuć ludziej, jakija zdabyvajuć bitkoiny?
Kibierspartoŭcy prafiesijna hulajuć u kampjutarnyja hulni i da zdabyčy bitkoinaŭ dačynieńnia nie majuć.
Mima. Kodziery – heta druhoje imia prahramistaŭ, jakija pišuć kody.
Pravilna. Mienavita majniery zdabyvajuć bitkoiny i inšyja kryptavaluty.
Niama nijakich sumnievaŭ, što šachciory zdabyvajuć karysnyja resursy, ale nie ŭ ličbavym, a ŭ realnym śviecie.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Na bazie jakoj technałohii zasnavanyja kryptavaluty?
Mima. IOS – heta apieracyjnaja płatforma dla smartfonaŭ i płanšetaŭ ad Apple. Darečy, na Currency.com jość mahčymaść handlavać i inviestavać u kryptavaluty, tokieny i hetak dalej u tym liku praz dadatak na IOS.
Pravilna!
Niapravilna. Big Data – heta prosta vielizarny abjom dadzienych, jaki da kryptavaluty nie maje nijakaha dačynieńnia.
Niapravilna, Android – apieracyjnaja płatforma dla mabilnych telefonaŭ, płanšetaŭ i inšych hadžetaŭ. Darečy, na Currency.com jość mahčymaść handlavać i inviestavać u kryptavaluty, tokieny i hetak dalej u tym liku praz dadatak na Android.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Što takoje Blockchain?
Pravilna. Kažučy prosta, Blockchain – heta ŭzajemaźviazanyja miž saboj błoki infarmacyi.
Mima. Na kryptabiržach handlujuć tym, što stvarajuć na asnovie Blockchain. Kab zrazumieć, jak pracuje kryptabirža, naviedajcie sajt Currency.com
Niapravilna, chacia taki dakumient sapraŭdy jość – The White Paper Bitcoin. Darečy, u Currency.com jość i svaja White Paper, dzie vy možacie aznajomicca bolš padrabiazna z mahčymaściami, jakija daje kryptabirža.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Jaki orhan rehuluje kurs Bitcoin?
MVF vydaje kredyty krainam, sočyć za makraekanamičnym stanam krain i rehijonaŭ, ale na kurs Bitcoin upłyvu MVF nie maje.
Nie, Suśvietny bank dekłaruje, što jaho meta – finansavaja i techničnaja dapamoha krainam, jakija raźvivajucca.
Nie, JECB – heta emisija i ŭpłyŭ na kurs jeŭra, ale Bitcoin nichto nie moža rehulavać.
Sapraŭdy, niama takoj arhanizacyi.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Chto staŭ pieršym kryptamiljarderam?
Stvaralnik «Ukantakcie» i Telegram, choć i maje dačyńnie da kryptavalut, ale dakładna, jon nie pieršy kryptamiljarder.
Donald Tramp – prychilnik inviestycyj u kłasičnyja śfiery: nieruchomaść, haścinicy i zabaŭlalny siektar.
Tak, mienavita braty Uinkałvos stali pieršymi publičnymi kryptamiljarderami. Darečy, heta tyja samyja braty, jakija sudzilisia z Markam Cukierbierham z nahody taho, chto prydumaŭ Facebook.
Mima. Biezumoŭna, Iłan Mask inviestuje ŭ pieradavyja technałohii, ale jon nie pieršy kryptamiljarder.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Što takoje tokieny?
Tokieny – heta ličbavy anałah aktyvaŭ (naprykład, akcyj). Na Currency.com vy taksama možacie nabyvać i handlavać tokienami kampanij, u tym liku i biełaruskich.
Pravilna. Na Currency.com možna nabyvać i handlavać tokienami kampanij, u tym liku i biełaruskich.
Nie. Smart-kantrakt – heta kampjutarny ałharytm, pryznačany dla farmiravańnia, kantrolu i pradastaŭleńnia infarmacyi pra vałodańnie niečym. Darečy, Biełaruś – pieršaja kraina ŭ śviecie, jakaja na zakanadaŭčym uzroŭni zamacavała smart-kantrakty.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Ci jość abmiežavańnie pa maksimalnaj kolkaści maniet Bitcoin?
Abmiežavańnie jość. Maksimalnaja kolkaść Bitcoin – 21 miljon.
Nie, daloka nie tak, maksimalnaja kolkaść Bitcoin – 21 miljon.
Trapna!
Maksimalnaja kolkaść Bitcoin – 21 miljon.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Vidać, usie hetyja bitkoiny prajšli mima vas
Currency.com – anłajn-płatforma, jakaja dazvalaje nabyvać i handlavać kryptavalutaj, tokienami takich kampanij, jak Tesla, Apple, Facebook, Netflix i mnohich inšych (u tym liku i biełaruskich). Taksama na Currency.com isnuje mahčymaść pasprabavać pačać handlavać u dema-viersii. Aproč taho, kryptabirža daje mahčymaść sačyć za aktualnymi navinami, prahnozami i trendami na hłabalnych rynkach.
Prajści jašče raz
Słabavata
Niedzie niešta vy, biezumoŭna, čuli. Napeŭna, treba krychu adpačyć i pasprabavać znoŭ prajści test.

Currency.com – anłajn-płatforma, jakaja dazvalaje nabyvać i handlavać kryptavalutaj, tokienami takich kampanij, jak Tesla, Apple, Facebook, Netflix i mnohich inšych (u tym liku i biełaruskich). Taksama na Currency.com isnuje mahčymaść pasprabavać pačać handlavać u dema-viersii. Aproč taho, kryptabirža daje mahčymaść sačyć za aktualnymi navinami, prahnozami i trendami na hłabalnych rynkach.

Prajści jašče raz
Jość kudy raści!
Ale vy dakładna niešta viedajecie.

Currency.com – anłajn-płatforma, jakaja dazvalaje nabyvać i handlavać kryptavalutaj, tokienami takich kampanij, jak Tesla, Apple, Facebook, Netflix i mnohich inšych (u tym liku i biełaruskich). Taksama na Currency.com isnuje mahčymaść pasprabavać pačać handlavać u dema-viersii. Aproč taho, kryptabirža daje mahčymaść sačyć za aktualnymi navinami, prahnozami i trendami na hłabalnych rynkach.
Prajści jašče raz
Niabłaha!
Currency.com – anłajn-płatforma, jakaja dazvalaje nabyvać i handlavać kryptavalutaj, tokienami takich kampanij, jak Tesla, Apple, Facebook, Netflix i mnohich inšych (u tym liku i biełaruskich). Taksama na Currency.com isnuje mahčymaść pasprabavać pačać handlavać u dema-viersii. Aproč taho, kryptabirža daje mahčymaść sačyć za aktualnymi navinami, prahnozami i trendami na hłabalnych rynkach.
Prajści jašče raz
Amal idealna!
Currency.com – anłajn-płatforma, jakaja dazvalaje nabyvać i handlavać kryptavalutaj, tokienami takich kampanij, jak Tesla, Apple, Facebook, Netflix i mnohich inšych (u tym liku i biełaruskich). Taksama na Currency.com isnuje mahčymaść pasprabavać pačać handlavać u dema-viersii. Aproč taho, kryptabirža daje mahčymaść sačyć za aktualnymi navinami, prahnozami i trendami na hłabalnych rynkach.
Prajści jašče raz
Vaŭ! Vy ŭsio viedajecie!
Currency.com – anłajn-płatforma, jakaja dazvalaje nabyvać i handlavać kryptavalutaj, tokienami takich kampanij, jak Tesla, Apple, Facebook, Netflix i mnohich inšych (u tym liku i biełaruskich). Taksama na Currency.com isnuje mahčymaść pasprabavać pačać handlavać u dema-viersii. Aproč taho, kryptabirža daje mahčymaść sačyć za aktualnymi navinami, prahnozami i trendami na hłabalnych rynkach.
Prajści jašče raz
Padzialisia testam u sacsietkach