Što vy viedajecie pra lon?
Brend adzieńnia HONAR vypuściŭ novuju kalekcyju «Lon i honar».

My skłali dla vas 11 pytańniaŭ pra raślinu, jakaja źjaŭlajecca adnym ź simvałaŭ Biełarusi. Praviercie svaje viedy!


SPOJLER! Kali ŭ vas budzie šmat pravilnych adkazaŭ, to vy atrymajecie proma-kod z 15%-naj źnižkaj na tavary i dadatkovyja pasłuhi ŭ internet-kramie honar.by

Startujem
Pad jakim numaram kvietka lonu?
Heta taksama śviataja raślina dla biełarusaŭ. Ale tak kvitnieje bulba, a nie lon.
Vydatna! Ciśnicie «Dalej».
Nie, vy što! Vałošku nie paznali?
Niapravilna. Heta nie lon, a kaniušyna, jakuju kasiŭ Jaś u viadomym šlahiery.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Nazva jakoha miesiaca źviazanaja ź lonam i jaho apracoŭkaj?
Nie. Darečy, nazva miesiaca, užyvanaja ŭ sučasnaj biełaruskaj litaraturnaj movie, uźnikła ŭ asiarodździ haziety «Naša Niva», kali ŭ kalendary haziety byli padadzienyja prapanavanyja nazvy miesiacaŭ z tłumačeńniami.

Na fota – sukienka Piersijana dobbi. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/dress-sparys-linen-2/
Heta ž, zdajecca, prosta, nie?

Na fota – sukienka Piersijana dobbi. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/dress-sparys-linen-2/
Nie. Darečy, nazva miesiaca, užyvanaja ŭ sučasnaj biełaruskaj litaraturnaj movie, uźnikła ŭ asiarodździ haziety «Naša Niva», kali ŭ kalendary haziety byli padadzienyja prapanavanyja nazvy miesiacaŭ z tłumačeńniami.

Na fota – sukienka Piersijana dobbi. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/dress-sparys-linen-2/
Majecie racyju. Kastryčnik – ad słova «kastryca», heta toje, što zastajecca ad ilnianoha ściabła, kali ad jaho adździalajucca vałokny pry miaćci – apracoŭcy śpiecyjalnymi pryładami («miałkami», «ciernicami»). Rabili heta ŭvosień.

Na fota – sukienka Piersijana. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/dress-sparys-linen-2/
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Z čaho, aproč lonu, rabili nitki ŭ pieršabytnyja časy?
Pravilna. Krapiŭnyja nitki – siarod samych staražytnych. Ź ich navat rybałoŭnyja sietki plali.

Na fota – spadnica Letnik. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/skirt-letnik-linen/
Nasamreč nie.

Na fota – spadnica Letnik. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/skirt-letnik-linen/
Nie. Da takoha našyja prodki nie dadumalisia.

Na fota – spadnica Letnik. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/skirt-letnik-linen/
Cikava, jak vy heta sabie ŭjaŭlajecie?

Na fota – spadnica Letnik. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/skirt-letnik-linen/
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Što našyja prodki nazyvali «biordami»?
Ramantyčna, ale nie.

Na fota – bombier Honar. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/bomber-honar-linen/
Ptuški pa-anhlijsku sapraŭdy hučać amal jak biordy, ale my krychu nie heta mieli na ŭvazie.

Na fota – bombier Honar. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/bomber-honar-linen/
Słušna! Biordy – heta ruchomyja draŭlanyja ramki, na jakija macujucca nitki.

Na fota – bombier Honar. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/bomber-honar-linen/
Nie.

Na fota – bombier Honar. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/bomber-honar-linen/
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
U Staražytnym Jehipcie lnianuju adziežu nasili...
Nie, takoha nie było.

Na fota – sukienka Sparyš. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/sukenka-sparysh-lyon/
Nie, vidać, lnianuju vopratku jany nie mahli sabie dazvolić.

Na fota – sukienka Sparyš. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/sukenka-sparysh-lyon/
Nie.

Na fota – sukienka Sparyš. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/sukenka-sparysh-lyon/
Tak, mienavita. I Niefiercici, i Tutanchamon ubiralisia ŭ najtańniejšyja lnianyja tkaniny. Adzieža z dobra vyrablenaha lonu była, u adroźnieńnie ad krakadziłavaj skury, redkaściu ŭ Staražytnym Jehipcie. I caniłasia najbolš.

Na fota – sukienka Sparyš. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/sukenka-sparysh-lyon/
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Ź lonu NIE robiać...
Pravilna. Bo aliva – heta ž nie alej, a toje, što zalivajuć u ruchavik aŭtamabila.

Na fota – sukienka Viasna. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/sukenka-vyasna-strejch/
Nie, kanaty ź lonu jakraz vyrablajuć.

Na fota – sukienka Viasna. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/sukenka-vyasna-strejch/
Nie. Ilnianaja muka, darečy, vielmi karysnaja dla arhanizma.

Na fota – sukienka Viasna. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/sukenka-vyasna-strejch/
Ź lonu robiać ciepłaizalacyjnyja plity.

Na fota – sukienka Viasna. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/sukenka-vyasna-strejch/

Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Jakaja kultura była sparynh-partnioram lonu ŭ sialanskaj haspadarcy?
Mahčyma, kali b lon možna było jeści, było b i spabornictva. Ale my nie heta mieli na ŭvazie.

Na fota – sukienka Sparyš. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/dress-sparys-linen/
Nie.

Na fota – sukienka Sparyš. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/dress-sparys-linen/
Niapravilna.

Na fota – sukienka Sparyš. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/dress-sparys-linen/
Tak. Kanopli ad staražytnaści taksama sadzili dziela vałakna i aleju. Ź ich, praŭda, tonkaj tkaniny nie satčeš – kanaplanyja vałokny išli na viaroŭki, nieraty i inšyja rečy.

Na fota – sukienka Sparyš. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/dress-sparys-linen/
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Jakaja apieracyja lišniaja ŭ apracoŭcy lonu?
Słušna. Da takoha ździeku našy mudryja prodki nie dachodzili.

Na fota – vyšyvanka Kut. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/vyshyvanka-kut-lyon-2/
Lon mnuć, kab adździalić vałakno ad sałomy.

Na fota – vyšyvanka Kut. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/vyshyvanka-kut-lyon-2/
Ź lonu vyčesvajuć reštki kastrycy.

Na fota – vyšyvanka Kut. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/vyshyvanka-kut-lyon-2/
Lon močać, kab vyzvalić vałakno.

Na fota – vyšyvanka Kut. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/vyshyvanka-kut-lyon-2/
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Ustaŭcie prapuščanaje słova ŭ prykazku: «Breša, jak ... češa»
Nie. Tak nie kazali.

Na fota – spadnica Spadčyna. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/skirt-spadcyna-cotton/
Moža, kali b u ludziej byli chvasty, tak i kazali b.

Na fota – spadnica Spadčyna. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/skirt-spadcyna-cotton/
Nie. Tak nie kazali.

Na fota – spadnica Spadčyna. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/skirt-spadcyna-cotton/
«Breša, jak lon češa» – heta značyć, składna, prafiesijna, ź viedańniem spravy. Bo lon časać umieli ŭsie.

Na fota – spadnica Spadčyna. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/skirt-spadcyna-cotton/
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Jak lon prybirali?
Nie, tak nie rabili.

Na fota – kamzoł Sparyš. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/kamzol-slutsk-vouna/
Tak. Rvali, kab zachavać vałokny maksimalnaj daŭžyni.

Na fota – kamzoł Sparyš. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/kamzol-slutsk-vouna/
Nie, lon siarpom nie žali.

Na fota – kamzoł Sparyš. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/kamzol-slutsk-vouna/
Nu, što ž vy tak. Heta ž nie bulba, kab jaho vykopvać.

Na fota – kamzoł Sparyš. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/kamzol-slutsk-vouna/
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Dzie možna sustreć unikalny sort lonu, kvietki jakoha majuć šeść pialostkaŭ?
Nie, tam takoha niama.

Na fota – nahavicy Viasna. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/nagavitsy-vyasna-vouna/
Nie, tam takoha niama.

Na fota – nahavicy Viasna. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/nagavitsy-vyasna-vouna/
Na hierbie Respubliki Biełaruś u 1995–2005 hadach kvietki lonu byli pamyłkova namalavanyja z šaściu pialostkami. Nasamreč ich piać.

Na fota – nahavicy Viasna. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/nagavitsy-vyasna-vouna/
Nie, tam takoha niama.

Na fota – nahavicy Viasna. Padrabiaźniej na honar.by:
http://honar.by/product/nagavitsy-vyasna-vouna/
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Vy amal ničoha nie viedajecie pra lon
Nu, chacia b na pryhožyja karcinki pahladzieli.
Prajści jašče razok
Nu, niešta jość, ale ŭsio roŭna słaba
Pasprabujcie, moža, jašče raz?
Prajści jašče razok
Fifci-fifci
Pasprabucie, moža, jašče raz?
Prajści jašče razok
Vielmi niabłaha!
Zusim kryšačku nie chapiła!
Prajści jašče razok
Amal vydatna!
Vaŭ! Vašym viedam pra lon možna pazajzdrościć!

My ŭznaharodžvajem vas proma-kodam z 15% źnižkaj na tavary i dadatkovyja pasłuhi pry zamovie ŭ internet-kramie honar.by.

nn15lh – heta sam proma-kod, jon dziejničaje da 30 červienia! Karystajciesia!

Prajści jašče razok
Vydatna! Prosta nievierahodna!
Pra lon vy viedajecie ŭsio! My ŭznaharodžvajem vas proma-kodam z 15% źnižkaj na tavary i dadatkovyja pasłuhi pry zamovie ŭ internet-kramie honar.by. nn15lh – heta sam proma-kod, jon dziejničaje da 30 červienia! Karystajciesia!
Prajści jašče razok
Pass the quiz and find out the best variant for your vacation.
Fill out the form and we will contact you soon.
What kind of vacation do you prefer?
How long are you going to be on vacation?
What is your budget per person?
500
5000
How many people plan a trip?
+
Additional comments