Knižnymi chitami apošnich hadoŭ u Jeŭropie i Amierycy stali razmaloŭki dla tvorčaści i natchnieńnia (malavanki dla darosłych). U anłajn-kramach jany zajmajuć pieršyja radki prodažaŭ, a ŭ tradycyjnych knižnych — najlepšyja miescy na palicach. Razmaloŭki stali novaj art-terapijaj i modnym chobi ludziej pa ŭsim śviecie.

Ciapier takaja kniha pad nazvaju «Maja Radzima Biełaruś» budzie i pa-biełarusku. Na internet-płatformie «Talaka.by» startavała kraŭdfandynhavaja kampanija pa zbory srodkaŭ, pošuku sponsaraŭ i afarmleńniu pieradzamoŭ na ŭnikalnaje vydańnie.

U vas užo ciapier jość unikalnaja mahčymaść spryčynicca da stvareńnia i vydańnia knihi, a taksama stać sponsaram, pieršym uładalnikam knihi pa śpiecyjalnaj canie ad vydaŭcoŭ, atrymać dadatkovyja pradukty z malunkami MRB. Padrabiaznaści tut.

Vydaŭcy sabrali dla vas piać pierakanaŭčych pryčynaŭ, kab padtrymać źjaŭleńnie hetaj knihi.

 

1. Takoha nie było

Pakul uvieś śviet zachaplajecca malavankami Džaany Besfard (Johanna Basford) z tajamničymi sadami i lasami, a rasijskija vydaviectvy zachapili naš knižny rynak niajakasnymi remejkami, takich knih ź biełaruskim źmiestam, a tym bolš pa-biełarusku, nie było.

«Maja Radzima Biełaruś» budzie pieršaj knihaj-malavankaj pa-biełarusku dla tvorčaści, natchnieńnia i adpačynku ŭ farmacie art-terapii.

Rasfarboŭvańnie śpiecyjalnych malunkaŭ ź vialikaj kolkaściu drobnych detalaŭ daje miedytatyŭny efiekt, zdymaje tryvožnaść i pazbaŭlaje ad niehatyŭnych emocyj. Usiaho paŭhadziny ŭ dzień, a paŭnavartasny adpačynak harantavany!

Aŭtarka samych papularnych u śviecie malavanak dla darosłych, ilustratar Džaana Besfard za pracaju.

2. Unikalny źmiest

«Maja Radzima Biełaruś» — vynik kalektyŭnaj pracy kamandy «Art Siadziby» i Symbal.by, biełaruskich mastakoŭ, dyzajnieraŭ, paetaŭ i vydaŭcoŭ.

U hetym vydańni buduć pradstaŭlenyja niezvyčajnyja prynty dla razmaloŭvańnia i svabodnaha malavańnia, zroblenyja na asnovie vycinanak, aŭtarskich malunkaŭ, nacyjanalnych simvałaŭ Biełarusi, dapoŭnienyja roznymi tvorčymi zadańniami. Dla kahości taki zaniatak moža stać pryjemnym chobi, a niechta, mahčyma, adkryje ŭ sabie talent mastaka. U lubym vypadku malavańnie — pryjemny i karysny zaniatak. A vieršy biełaruskich paetaŭ, jakija admysłova vybranyja dla kožnaha malunka, paviaduć vas u śviet biełaruskaj paezii.

MRB — heta Biełaruś ź jaje tradycyjami, simvałami, śviatami, movaj, pryrodaj, spadčynaj, admietnaściami pad adnoj vokładkaj. MRB — heta duša našaj krainy, jakuju aŭtary admysłova pakinuli čorna-biełaj, kab kožny ŭładalnik hetaj knihi zrabiŭ jaje kalarovaj, jakoj bačyć i adčuvaje sam.

 

3. Niezvyčajny farmat

«Maja Radzima Biełaruś» budzie ŭ dvuch farmatach: albom — kniha pamieru A4, albom — kniha — nabor paštovak pamieru A6.

Vydańni buduć składacca z 40 čorna-biełych malunkaŭ i vieršaŭ nadrukavanych na śpiecyjalnym kardonie ź jakasnaj vokładkaj, zmacavanych spružynaju. Tamu ahułam, biez uliku vokładak, u knizie budzie 80 staronak, a taŭščynia vydańnia składzie kala adnaho santymietra.

Dziakujučy śpiecyjalnaj pierfaracyi kožnuju staronku paśla razmaloŭki možna budzie akuratna vyrvać, kab źmiaścić u ramku dy raznastaić malunkam interjer vašaha domu ci zrabić cudoŭny tvorčy padarunak rodnym i siabram.

U farmacie A6 na advarotnym baku da vierša-pažadańnia možna budzie dadać paštovy adras, nakleić marku i, vyrvaŭšy pa linii pierfaracyi, adpravić paštoŭku adrasatu.

Apisańnie z vokładki

«Vaźmicie kalarovyja ručki, ałoŭki ci fłamastary i pahłyblajciesia ŭ tajamničy dy tvorčy śviet Majoj Radzimy Biełarusi! Kožny malunak stanie ŭnikalnym tvoram mastactva ź biełaruskim kałarytam. Kalarovuju pracu vy zmožacie źmiaścić u ramku dy raznastaić joju interjer vašaha domu. A kali nie budzie škada rastacca, to vašyja malunki stanuć cudoŭnymi padarunkami dla rodnych i siabroŭ».

 

4. Tałakoju praściej!

Kniha amal hatovaja, ciapier na internet-płatformie «Talaka.by» adbyvajecca kraŭdfandynhavaja kampanija pa zbory srodkaŭ, pošuku sponsaraŭ i afarmleńniu zamoŭ.

Aŭtary knihi źbirajuć pieradzamovy i prapanujuć roznyja cikavyja bonusy dy padarunki. Sabranyja praz «Tałakošt» srodki pojduć na druk pieršaha tyraža MRB, a taksama dazvolać praanalizavać zapatrabavanaść takoha pradukta siarod biełarusaŭ. Tyraž knihi płanujecca ŭ 1000 asobnikaŭ, ale tolki ad Vas i vašych zamoŭ zaležyć jakim tyražom ubačyć śviet MRB!

5. Padarunak na Kalady

Vypusk i prezientacyja knihi zapłanavanyja na pačatak zimy. Aŭtary chočuć kab «Maja Radzima Biełaruś» stała vydatnym i niezvyčajnym padarunkam dla ŭsich biełarusaŭ na Kalady.

Tamu, praz Talaka.by u vas jość mahčymaść zamović knihi i suvieniry ź sieryi MRB pa śpiecyjalnych cenach, stać sponsaram vydańnia i ŭbačyć proźvišča ci łoha kampanii na vokładcy knihi, patrapić na prezientacyi i kancerty z nahody vychadu vydańniaŭ. Dałučajciesia!

Adna ź cikavostak, jakaja raspačynaje knihu — malunak Aleny Šalimy «Radavod». Mieć radavod varta kožnamu ščyramu biełarusu, jaki šanuje prodkaŭ i viedaje historyju svajho rodu dy kraju. «Radavod» nie tolki možna budzie razmalavać, ale i vykanać zadańnie dla hetaha malunka: «U karaniach dreva napišy imia i proźvišča, na kamli namaluj hierb svajho rodu, a na halinkach paznač baćkoŭ, dziadul, babul i tak dalej».

Adna ź cikavostak, jakaja raspačynaje knihu — malunak Aleny Šalimy «Radavod». Mieć radavod varta kožnamu ščyramu biełarusu, jaki šanuje prodkaŭ i viedaje historyju svajho rodu dy kraju. «Radavod» nie tolki možna budzie razmalavać, ale i vykanać zadańnie dla hetaha malunka: «U karaniach dreva napišy imia i proźvišča, na kamli namaluj hierb svajho rodu, a na halinkach paznač baćkoŭ, dziadul, babul i tak dalej».

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0