U Minsku źjaviŭsia servis taksi Uber. Staryja taksisty jaho bajacca, zatoje moładź aktyŭna vykarystoŭvaje: adny spadziajucca zarabić, druhija jeździć tańniej. 

Ilustracyjnaje fota wikimedia.org.

Ilustracyjnaje fota wikimedia.org.

Što takoje Uber

Mabilny dadatak dla pošuku taksi abo padvozu ludziej za hrošy. Jaho stvaryła mižnarodnaja kampanija, što bazujecca ŭ San-Francyska (ZŠA). Na siońnia dadatak dastupny ŭ 375 haradach 68 krain.

Pa sutnaści, heta sacyjalnaja sietka, što źviazvaje klijenta z kiroŭcami, jakija znachodziacca pobač.

Kožny čałaviek moža pahladzieć profil kiroŭcy, marku jaho mašyny i ich rejtynh, jaki vystavili klijenty. Pry hetym rejtynh maje vialikaje značeńnie, bo kali ŭ kiroŭcy jon vielmi nizki, Uber skasoŭvaje dahavor ab supracy.

Heta novaja technałohija — ludzi «dzielacca pasłuhami». Pradkazvajuć, što takich sietak budzie z časam usio bolš.

Jak heta pracuje

Kali ŭ ciabie jość mašyna i patrebnyja dakumienty, ty možaš stać kiroŭcam Uber i atrymlivać 80% ad cany kožnaj pajezdki, 20% idzie Uber-u. Kali ty klijent — abiraj samuju blizkuju ad ciabie mašynu.

Apłačvać pasłuhi mašyn Uber možna tolki bankaŭskaj kartkaj.

Kab karystacca, treba spampavać mabilny dadatak — pad Android ci IOs. Paśla treba zarehistravacca: uvieści kantaktnyja źviestki i numar bankaŭskaj kartki.

Hrošy buduć śpisvacca z rachunku pry karystańni, kartku z saboj mieć nieabaviazkova. Dla vykliku taksi pavinien pracavać internet. Vašaje miescaznachodžańnie vyznačajecca aŭtamatyčna. Vy zadajacie adras prybyćcia i abirajecie kłas aŭtamabila: u Biełarusi heta UberBLACK (aŭtamabili pradstaŭnickaha kłasa) i UberX (aŭtamabili kamfort-kłasa).

Pierad zamovaj taksi možna pahladzieć prykładny košt pajezdki, bo ŭ zaležnaści ad kłasu aŭto buduć adpaviednyja taryfy. Košt raźličvajecca prykładna: u zaležnaści ad trafiku, stanu nadvorja i inšych faktaraŭ suma moža vahacca.

Paśla aplikacyja adšukvaje kiroŭcaŭ pobač, vam zastajecca abrać taksista i čakać jaho prybyćcia. Pa prybyćci z vašaj kartki zdymiecca suma prajezdu. Rachunak pryjdzie na elektronnuju poštu. 

Kali vy — kiroŭca

Kali vy majecie ułasnaje aŭto premium ci kamfort-kłasa, vy jurydyčnaja asoba abo indyvidualny pradprymalnik - možacie stać kiroŭcam Uber'a. Dla hetaha treba:

 • licenzija na prava ažyćciaŭleńnia dziejnaści ŭ halinie aŭtamabilnaha transpartu
 • paśviedčańnie ab rehistracyi jurydyčnaj asoby abo IP
 • techničny pašpart aŭtamabila
 • strachavańnie hramadzianskaj adkaznaści ŭładalnikaŭ aŭtatranspartnych srodkaŭ
 • polis ab strachavańni adkaznaści pieravozčyka pierad pasažyram

Kali patrabavańni Uber buduć adpaviadać rečaisnaści, budzie padpisanaja partniorskaja damova. Kožny kiroŭca moža vystavić ułasny hrafik pracy ci ŭvohule pracavać u volny ad pracy čas. Ad kožnaj pajezdki kiroŭca budzie atrymlivać 75%. Pa skančeńni kožnaj pajezdki kiroŭca pavinien vypisvać zakaz-narad na frachtavańni transpartnaha srodku dla pieravozki pasažyraŭ. Hety dakumient źviazany z zakonam «Ab aŭtamabilnym transparcie i aŭtamabilnych pieravozkach», dzie skazana, što «aŭtamabilnyja pieravozki pasažyraŭ u rehularnych znosinach vykonvajucca pa damovie ab aŭtamabilnaj pieravozcy pasažyraŭ, a u nierehularnych znosinach - pa damovie ab frachtavańni dla aŭtamabilnaj pieravozki pasažyraŭ abo pa dahavoru ab pieravozcy pasažyraŭ aŭtamabilem-taksi (p. 29 Praviłaŭ ab pieravozcy pasažyraŭ).

Pa sutnaści, Uber u Biełarusi ničym nie adroźnivajecca ad zvyčajnaj słužby taksi, bo tolki ŭ niekatorych krainach zakanadaŭstva dazvalaje Uber padpisvać damovy ź fizičnymi asobami, jakija majuć aŭtamabili nižej za kamfort-kłas. Pryvatnym padvozam u Biełarusi majuć prava zajmacca tolki zarehistravanyja taksisty.

Tańniej, čym zvyčajnaje taksi?

Šmat chto z karystalnikaŭ kaža, što taksi abyšłosia im prykładna tak ža ci tańniej za zvyčajnaje. Ci sapraŭdy heta tak?

UberBLACK (aŭtamabili premium kłasa):

Padača aŭto — 45 000 rubloŭ

Kiłamietr pajezdki — 7 000 rubloŭ

Taksi «Piatnica» (aŭtamabili premium kłasa):

Padača aŭto — 60 000 rubloŭ

Kiłamietr pajezdki — 8 500 rubloŭ

UberX (aŭtamabili kamfort-kłasa)

Padača aŭto — 27 000 rubloŭ

Kiłamietr pajezdki — 5700 rubloŭ

Taksi «Ałmaz» 

Padača aŭto — 18 400 rubloŭ

Kiłamietr pajezdki — 5500 rubloŭ

Niahledziačy na ličby, UberX harantuje mašyny kamfort-kłasa, takija jak Skoda Rapid, Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris małodšyja za 5 hadoŭ. 

Pratesty ŭ Jeŭropie

Dziejnaść servisu vyklikała kanfliktnyja situacyi i pratesty ŭ mnostvie krain, uklučajučy Francyju, Hiermaniju, Italiju, Niderłandy. U niekatorych krainach kampanija Uber atrymlivała štrafy, u inšych zabaranialisia niekatoryja abo ŭsie jaje pasłuhi. Prablema źviazanaja ź nieadpaviednaściu praviłaŭ servisu zakanadaŭstvu ŭ šerahu jeŭrapiejskich krain (tam, dzie na pieravozku pasažyraŭ treba licenzija). Starych taksistaŭ tryvožać taksama nizkija taryfy.

Pratesty ŭ Francyi:

U Maskvie taksisty taksama vykazvali niezadavolenaść dziejnaściu Uber, u pryvatnaści, nazyvajučy kampaniju «najbujniejšym nielehalnym pieravozčykam». Departamient Transpartu Maskvy i kampanija Uber damovilisia padpisać śpiecyjalnaje pahadnieńnie, jakoje abmiažoŭvaje pasłuhi kampanii tolki lehalnymi pieravozčykami.

U Minsku taksama niadaŭna sabrałasia stychijnaja sustreča kiroŭcaŭ taksi. 

Plusy i minusy

Plusy:

 • spraščeńnie zamovy taksi,
 • možna raźličyć košt pajezdki,
 • možna abrać kłas taksi,
 • bieznajaŭny raźlik,
 • vas nie zmohuć padmanuć pa canie,
 • možna karystacca za miažoj.

Minusy:

 • u Biełarusi pracuje pakul što tolki ŭ Minsku,
 • małaja kolkaść aŭto i kiroŭcaŭ,
 • UberPOP (samaje tannaje pa kłasie taksi) z-za zakanadaŭstva nie zmoža pracavać u Biełarusi.

Dla taho kab dakładniej razabracca ŭ asablivaściach pracy ŭ Biełarusi, NN pahutaryła z Vadzimam Mažejkam, ekśpiertam «Libieralnaha kłubu», jaki paśla prychodu UberX u Minsk całkam admoviŭsia ad inšych słužbaŭ taksi.

NN: Čamu Vy pierajšli całkam na Uber? Jakaja była matyvacyja?

VM: Heta zručna i jakasna. Nijakich niezrazumiełych pieramoŭ ź ciotačkami pa telefonie, nijakaha «čakajcie, šukaju mašynu». Usio vidać na mapie, prazrysta. Kiroŭcy kulturnyja, nijakich chłapčukoŭ u trenikach z šansončykam. Raźlik pa kartcy, jakuju navat nie treba mieć pry sabie, čaho nie moža prapanavać nivodnaja inšaja taksoŭka. Cudoŭna, što niama momantu raźliku, kali ciabie buduć duryć ź niaŭklučanym ličylnikam, i treba niejak vyrašać heta — ci to svarycca, ci to pierapłočvać. A tut usio aŭtamatyzavana, niama subjektyŭnaha faktaru. Da taho ž, ja šmat padarožničaju, a vyklik taksoŭki ŭ novym horadzie pa niezrazumiełym taryfie — heta zaŭsiody hałaŭny bol. A z Ubieram ja ŭ Bierlinie adkryŭ zvyčajnuju aplikacyju na svaim płanšecie — i adrazu pabačyŭ 4 roznyja varyjanty taksovak, sa zrazumiełymi cenami.

NN: A adčuvajecca roźnica pamiž našym Uber'am i za miažoj?

VM: Za miažoj tabie nie vypisvajuć papierku paśla pajezdki, prosta raźvitaŭsia i pajšoŭ. U nas Uber pracuje zhodna ź biełaruskim zakanadaŭstvam.

NN: Šmat chto z karystalnikaŭ skardzicca na małuju kolkaść kiroŭcaŭ u Minsku. Vy sutykalisia z takoj prablemaj?

VM: Nie, kiroŭcaŭ zvyčajna chapaje. Zrešty, kali budzie vialiki popyt — buduć najmać jašče, zrazumieła.

NN: Voś niadaŭna taksisty zajavili, što Uber – apošniaja kropla. Ci sapraŭdy jość niekaja pahroza dla ich u Biełarusi?

VM: Taksisty bajacca kankurencyi, bo indyvidualny kiroŭca nikoli nie zmoža pabudavać takuju madel, jak suśvietnaja kampanija. Zrešty, možna iści na pracu ŭ Uber, adnak na heta zdolnyja nie ŭsie: nie chopić ni kultury, ni jakaści aŭto. Uber hłabalna mianiaje rynak, i heta, viadoma nie padabajecca tym, chto adčuvaje: adaptavacca da hetkich pieramienaŭ jon nie zmoža.

Zrešty, nie treba paniki: tak, Tesla i Uber u budučyni biezumoŭna pieramohuć, ale ž bližejšyja niekalki hod taksi «Ałmaz» na Lada taksama budzie zapatrabavanym u peŭnaj aŭdytoryi. Jak minimum tamu što nie ŭsie zvykli karystacca mabilnym internetam i majuć dobryja smartfony. Tamu lepiej by pratestoŭcy-taksisty pracavali nad ułasnaj jakaściu, vučylisia pieraklučać muzyku dla klijentaŭ i nie machlarstvavać ź ličylnikam, a nie pužalisia Uber'a.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?