Biełarusaŭ na Jeŭramajdanie ŭražvaje arhanizacyja i pradumanaść. Voś siamja pryjechała ź Lvoŭskaj vobłaści na pikapie, i bahažnik u jaje zahružany drovami. A voś apteka z ahromnym vybaram biaspłatnych lekaŭ. Chto i što za ŭsim hetym staić, vyśviatlali reparciory «Našaj Nivy» ŭ Kijevie.

Aktyvist ź Lvova pryjechaŭ u Kijeŭ sa svaimi drovami.

Aktyvist ź Lvova pryjechaŭ u Kijeŭ sa svaimi drovami.

Kaściak pratestoŭcaŭ na Majdanie litaralna zalepleny naklejkami «Ja tut nie za hrošy» z hałavy da piataŭ. Hetym jany pakazvajuć, što apazicyja im ničoha nie płacić, i jany mierznuć na hałoŭnaj płoščy Ukrainy pa ŭłasnym žadańni i za ideju.

Kuchary-vałanciory hatujuć ježu na Majdanie Niezaležnaści ŭ vialikich katłach. A pradukty? Pradukty padvoziać biznesoŭcy abo zakuplajuć lidary apazicyi.

Kuchary-vałanciory hatujuć ježu na Majdanie Niezaležnaści ŭ vialikich katłach. A pradukty? Pradukty padvoziać biznesoŭcy abo zakuplajuć lidary apazicyi.

Infrastruktura Jeŭramajdanu paŭstaje nadziva chutka, na vačach. Adzin ukrainski žurnalist nazvaŭ Jeŭramajdan «machnoŭskaj respublikaj». Sapraŭdy, z pradstaŭnikoŭ «ułady» tut prysutničaje chiba što «chutkaja dapamoha».

Milicyjantaŭ na Majdanie Niezaležnaści i navat pobač ź im niama. Na ŭvachodach na Majdan pastaŭlenyja barykady. Na ich dziažuryć varta. Na samoj płoščy razdajuć ciopłyja rečy, hatujuć i raznosiać haračuju ježu i napoi. Niadaŭna padahnali i sapraŭdnuju palavuju kuchniu.

Viadoma, usio heta stała mahčymym tamu, što ŭłady heta dazvalajuć. Uzhadvajecca, jak u 2006 hodzie ŭ Minsku sotni kadebistaŭ i śpiecnazaŭcaŭ pierahladali kožnaha, chto išoŭ u namiotavaje miastečka na Płoščy. I zatrymlivali, sadzili ŭ turmu za «niecenzurnuju łajanku» kožnaha, chto nios z saboj niejkuju ježu ci ciopłyja rečy.

Samaachova

Pierad razhonam Jeŭramajdanu 30 listapada jon byŭ małaludny, ale paśla vychadnych siudy źjechalisia tysiačy. Ciapier pad hankam kaardynacyjnaha štaba, što raźmiaściŭsia ŭ Domie prafsajuzaŭ, staić čarha achvotnych.

Barykady achoŭvajuć aficery zapasu i kazaki.

Barykady achoŭvajuć aficery zapasu i kazaki.

Na Jeŭramajdanie dziejničaje i sapraŭdnaja samaachova. Aficery zapasu, kazaki, byłyja afhancy, desantniki arhanizavali padradzialeńni achovy płoščy ad pravakacyj ci sproby siłavoha razhonu — jany hatovyja bicca z «Bierkutam». Ukrainskija ŚMI paviedamlajuć, što skład achovy dasiahaje dźviuch tysiačaŭ čałaviek.

Ludzi niasuć adzieńnie, vopratku, koŭdry i hihijeničnyja srodki ŭ punkt pryjomu ŭ zachoplenym budynku harvykankama.

Ludzi niasuć adzieńnie, vopratku, koŭdry i hihijeničnyja srodki ŭ punkt pryjomu ŭ zachoplenym budynku harvykankama.

U Kijeŭskaj haradskoj dziaržaŭnaj administracyi — jašče adnym centry hramadskaha supracivu — taksama kipić praca. Pracujuć punkty pa pryjomie adzieńnia i vopratki, ježy, vady. Možna pakinuć hihijeničnyja srodki ci prosta hrošy.

Apteka

U harvykankamie kruhłasutkava viaduć pryjom narodnyja deputaty ad apazicyi. U vočy kidajecca vializny stoł, zastaŭleny lekami — siudy možna źviarnucca pa nieabchodnyja miedykamienty.

Vydača lekaŭ u adnoj z załaŭ harvykankama.

Vydača lekaŭ u adnoj z załaŭ harvykankama.

Kaardynatar «pratestoŭskaj apteki» Andrej kaža, što miedykamientaŭ u ich ciapier navat bolš, čym treba.

Punkt psichałahičnaj dapamohi

Punkt psichałahičnaj dapamohi.

«Ludzi sami niasuć leki, ich navat asabliva i nie zaklikajuć. Pryčym heta jak pryvatnyja asoby, tak i ludzi, źviazanyja z farmaceŭtyčnym biznesam, jakija pryvoziać adrazu mnoha», — kaža jon.

U zachoplenym budynku harvykankama dla pryliku «viaduć pryjom» deputaty.

U zachoplenym budynku harvykankama dla pryliku «viaduć pryjom» deputaty.

Biaspłatnaja miedycynskaja dapamoha

Pobač z aptekaj pracuje miedpunkt — tam dziažurać adrazu niekalki lekaraŭ. Pahutaryć z žurnalistam vychodziać Uładzimir — jaho žartaŭliva pradstaŭlajuć jak «pres-sakratara» — i Alaksiej.

Alaksiej (źleva) dapamahaje žančynie z parezanym palcam.

Alaksiej (źleva) dapamahaje žančynie z parezanym palcam.

«A, vy ź Biełarusi! Nam by vašaha «baćku» choć na paru dzion. Jon by choć bandytaŭ pastralaŭ. U vas u krainie kradzie adzin čałaviek, a ŭ nas — dziasiatki», — žartuje jon.

Uładzimir kaža, što stan miedykaŭ va Ukrainie vielmi ciažki.

«Ja anastezijołah vyšejšaj katehoryi z 16-hadovym dośviedam pracy. U hetym płanie mnie niama kudy raści, ale ja zarablaju 300 dalaraŭ. Zrazumieła, mnie heta nie padabajecca».

U miedpunkcie zachoplenaj meryi Uładzimir pracuje biaspłatna.

Anastezijołah Uładzimir pracuje na Majdanie za ideju, choć u siabie ŭ balnicy zarablaje ŭsiaho 300 dalaraŭ.

Anastezijołah Uładzimir pracuje na Majdanie za ideju, choć u siabie ŭ balnicy zarablaje ŭsiaho 300 dalaraŭ.

«Ja ŭziaŭ adpačynak za svoj košt — tak da mianie farmalna nie moža pradjavić nijakich pretenzijaŭ. Amal usie vałanciory tak robiać».

Materyjalny stan Alaksieja, jaki vyjaviŭsia chirurham, značna lepšy — jon piensijanier i ŭładalnik pryvatnaj kliniki ŭ Kaziacinie. Adnak paśla pačatku Jeŭramajdana Alaksiej zakryŭ kliniku i pajechaŭ u Kijeŭ. Jaho cikavić situacyja ŭ Biełarusi — u Lidzie ŭ jaho žyvuć svajaki.

Alaksiej kaža pra kryzis achovy zdaroŭja.

«Dekłarujecca biaspłatnaja achova zdaroŭja, ale heta absalutnaja niapraŭda. Tam dabračynny ŭniosak, tam zapłaci za daviedku, dyj doktar nie stanie na ciabie hladzieć, pakul jamu hrošy nie sunieš. Tamu ludzi chodziać u pryvatnyja kliniki i ździŭlajucca, što ŭ vyniku pasłuhi vychodziać tańniejšyja za biaspłatnuju dziaržaŭnuju miedycynu».

Tut źjaŭlajecca žančyna jakaja paškodziła palec na kuchni, i Alaksiej sychodzić akazvać joj dapamohu. Lekary paśpiavajuć zapeŭnić, što buduć siadzieć, kolki spatrebicca — kali miesiac, dyk miesiac.

Biaspłatnaja kava sa ślimaka

Usie nieabyjakavyja padtrymlivajuć Jeŭramajdan pa mahčymaściach. Niechta niasie tualetnuju papieru, niechta pracuje «ŭ minus».

U Kijevie vielmi papularnyja ruchomyja kaviarni-aŭtapryčepy. Niekatoryja ich uładalniki pačali raźlivać kavu ŭ miescach demanstracyj biaspłatna.

Razdača biaspłatnaj kavy pratestoŭcam

Razdača biaspłatnaj kavy pratestoŭcam

Pradprymalnik Ivan staić la barykad. Jon adkryty kruhłasutkava.

«Kavu ja pradaju za hrošy, bo jaje za valutu važu z-za miažy. Ale čaj i piečyva — biaspłatna».

Pradprymalnik Ivan nalivaje čaj biaspłatna, a voś kava — za hrošy.

Pradprymalnik Ivan nalivaje čaj biaspłatna, a voś kava — za hrošy.

Ivan kaža, što raźlivać kavu za tak — rašeńnie samich pradprymalnikaŭ, jakija padtrymlivajuć hramadzianski pratest.

«Heta ŭsio ž maja kraina, i mnie važna, što tut adbyvajecca», — kaža jon, a zatym doŭha raskazvaje pra danbaskija kryminalnyja kłany, jakija zachapili ŭładu.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?