Pa vynikach siońniašniaj sustrečy ŭ Minsku Alaksandr Łukašenka i Tamisłaŭ Nikalič padpisali sumiesnuju zajavu, u jakoj zakranuty šerah pytańniaŭ dvuchbakovaj i mižnarodnaj tematyki.

Biełaruski bok, adznačajecca ŭ dakumiencie, raźličvaje na kanstruktyŭny padychod i padtrymku Sierbii pa važnych dla Biełarusi pytańniach mižnarodnaha supracoŭnictva.

U svaju čarhu Biełaruś zajaŭlaje ab padtrymcy suvierenitetu i terytaryjalnaj cełasnaści Sierbii, a taksama ab vypracoŭcy «ŭsioabdymnaha i ŭzhodnienaha rašeńnia ŭ dačynieńni da Kosava i Mietochii».

Łukašenka i Nikalič paćviardžajuć prychilnaść svaich krain ahulnapryznanym normam mižnarodnaha prava,

metam i pryncypam statuta AAN, umacavańniu jaje roli ŭ vyrašeńni ŭsiaho kompleksu pytańniaŭ pa padtrymańni mižnarodnaha miru i biaśpieki, supraćdziejańni sučasnym vyklikam i pahrozam.

Baki zajaŭlajuć ab prychilnaści Biełarusi i Sierbii da vyrašeńnia mižnarodnych kanfliktaŭ i sprečak na asnovie ahulnapryznanych norm mižnarodnaha prava i asnovatvornych pryncypaŭ statuta AAN.

U kantekście staršynstva Sierbii ŭ ABSIE ŭ 2015 hodzie Łukašenka i Nikalič vykazali namiery pašyryć uzajemadziejańnie na placoŭcy hetaj jeŭrapiejskaj arhanizacyi dla zabieśpiačeńnia raŭnapraŭnaha i zbałansavanaha dyjałohu pa pytańniach biaśpieki i supracoŭnictva.

Tolki raŭnapraŭny i kanstruktyŭny dyjałoh moža spryjać urehulavańniu mižnarodnych roznahałośsiaŭ pry admovie ad lubych dziejańniaŭ, jakija pieraškadžajuć takomu dyjałohu, padkreślivajuć aŭtary dakumienta.

Baki taksama damovilisia «raźvivać uzajemadziejańnie na placoŭcy AAN».

U pryvatnaści, dasiahnuta damoŭlenaść sumiesna vystupać za efiektyŭnaje i poŭnaje vykanańnie Hłabalnaha płana dziejańniaŭ AAN pa baraćbie z handlem ludźmi.

U zajavie havorycca pra nieabchodnaść stvareńnia ŭ AAN hłabalnaha miechanizmu, jaki zabiaśpiečvaje dostup usich krain da technałohij vykarystańnia novych i ŭznaŭlalnych krynic enierhii.

Dasiahnuta damoŭlenaść pravieści kansultacyi pa tematycy ŭzajemadziejańnia ŭ miežach AAN i mižnarodnych jeŭrapiejskich rehijanalnych arhanizacyj.

Łukašenka i Nikalič taksama padkreślivajuć «aktualnaść namahańniaŭ pa pieraadoleńni najaŭnych adroźnieńniaŭ va ŭzroŭni ekanamičnaha i technałahičnaha raźvićcia dziaržaŭ, što ŭvachodziać u Jeŭrapiejskuju ekanamičnuju kamisiju AAN».

U suviazi z hetym jany vykazali namier vystupać za ŭmacavańnie mandata i patencyjału JEEK AAN u takich halinach, jak dziaržaŭna-pryvatnaje partniorstva, inavacyjnaje raźvićcio, handal, transpart i enierhietyka

U dakumiencie taksama adznačajecca, što ŭdzieł Biełarusi ŭ Adzinaj ekanamičnaj prastory adkryvaje novyja pierśpiektyvy dla biełaruska-sierbskaha ekanamičnaha supracoŭnictva.

Łukašenka i Nikalič vykazali zadavalnieńnie stanoŭčaj dynamikaj raźvićcia handlova-ekanamičnaha supracoŭnictva i vykazalisia za pahłybleńnie dvuchbakovych suviaziaŭ pa šerahu pryjarytetnych kirunkaŭ.

Siarod ich — pavieličeńnie abjomaŭ i dyviersifikacyja struktury ŭzajemnaha tavaraabarotu, sumiesny pošuk novych śfier ekanamičnaha ŭzajemadziejańnia, pašyreńnie supracoŭnictva ŭ mašynabudavańni, ahrapramysłovym kompleksie, transpartnaj i enierhietyčnaj śfierach, charčovaj i drevaapracoŭčaj halinach pramysłovaści, raźvićcio vytvorčaj kaapieracyi i mižrehijanalnych suviaziaŭ, stvareńnie spryjalnych umoŭ dla pašyreńnia kantaktaŭ pamiž dziełavymi kołami.

Biełaruś i Sierbija taksama majuć namier aktyvizavać navukova-techničnaje supracoŭnictva, pašyryć uzajemadziejańnie ŭ śfierach kultury, sportu, turyzmu i adukacyi.

Pa vynikach sustrečy Łukašenki i Nikaliča padpisany šerah dvuchbakovych dakumientaŭ — mižuradavaje pahadnieńnie ab supracoŭnictvie ŭ baraćbie sa złačynnaściu; miždziaržaŭny dahavor ab pravavoj dapamozie pa hramadzianskich i kryminalnych spravach; miemarandum ab supracoŭnictvie ŭ halinie infarmacyi pamiž Ministerstvam infarmacyi Biełarusi i Ministerstvam kultury i infarmacyi Sierbii.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?